آشنایی با الگوریتم مسیریابی *A

این مقاله ترجمه‌ای از مقاله‌ی Introduction to A* Pathfinding است که سعی دارد تا الگوریتم *A (بخوانید اِی اِستار) را گام به گام و بر اساس مفاهیم بسیار ابتدایی شرح دهد. در این راستا سعی کرده‌ایم که تنها به حروف و کلمات بسنده نکنیم و از تصاویر و نمودارها نیز برای انتقال مفاهیم کمک بگیریم. مهم نیست که شما می‌خواهید از کدام زبان برنامه‌نویسی برای پیاده‌سازی این الگوریتم استفاده کنید، کافی است گام به گام با ما پیش بیایید و فقط سعی کنید که الگوریتم *A را کاملاً دقیق بفهمید....

میثم پرویزی • 6 سال پیش • خواندن در 14 دقیقه