میثم پرویزی

برنامه‌نویس و طراح سیستم‌های الکترونیکی